Akademia z okazji odzyskania niepodległości

Święto Niepodległości to jedna z najważniejszych uroczystości w naszym kraju. Polska w 1795 r., bezwzględnie pozbawiona swojej niezawisłości politycznej i terytorialnej przez Cesarstwo Rosyjskie, Cesarstwo Austriackie oraz Królestwo Pruskie, na ponad 123 lata popadła w państwowy niebyt. Naród jednak żył nadal i przetrwał najcięższe chwile swojej historii. O pędzie Polaków ku wolności niech świadczą wielkie zrywy niepodległościowe XIX wieku – powstanie listopadowe (1830-1831 r.) oraz powstanie styczniowe (1863-1864). Pomimo ich bezwzględnego stłumienia przez zaborców pamięć o „Niepodległej” nie wygasła w sercach Polaków. Początek XX wieku ponownie obudził polskie dążenia niepodległościowe. Wielka Wojna z lata 1914-1918 dała szanse na obudowę Polski. Tak też się stało. Nasi zaborcy, skłóceni ze sobą i ponoszący klęski w walkach na frontach I wojny światowej, nie mogli już powstrzymać Polaków, którzy zjednoczeni przystąpili do wskrzeszenia państwa. 11 listopada 1918 r., Józef Piłsudski, niedawno zwolniony z więzienia w Magdeburgu, przejął z rąk rządzącej w imieniu Niemców i Austriaków w Królestwie Polskim, Rady Regencyjnej władzę wojskową. Dzień ten uznaje się za symboliczną datę odzyskania Niepodległości przez Polskę. W 1937 r., dzień 11 listopada ustanowiony został świętem państwowym. Po dojściu komunistów do władzy w 1945 r., święto zostało zniesione. Ponownie przywrócono je w okresie transformacji ustrojowej w 1989 roku.

Wydarzenia sprzed prawie 100 lata upamiętnili uczniowie naszego gimnazjum i liceum. Z tej okazji wszystkie klasy przygotowały gazetki z okazji Święta Niepodległości a licealiści z klasy 3a zaprezentowali program artystyczny. W wierszach i patriotycznych pieśniach upamiętniono polskie dążenia niepodległościowe z XIX wieku oraz wydarzenia z roku 1918. Akademię zakończyło wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni. Po lekcjach uczniowie klasy 3a złożyli bukiet biało-czerownych róż pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Brzesku.

Akademia z okazji odzyskania niepodległości