„Cyberprzemoc i cyberprzestepczość” – spotkanie uczniów z policjantami.

4 listopada 2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne, którego gośćmi byli policjanci z Komendy Powiatowej w Brzesku. Wzięli w nim udział uczniowie wraz z nauczycielami. Tematem wykładu były zagrożenia związane z cyberprzemocą i cyberprzestępczością. Prelegenci opowiadali, jakie skutki wiążą się z nieumyślnym „serfowaniem” w internecie oraz, jak się chronić przed zagrożeniami, które niesie sieć. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w dyskusji.

Po wykładzie młodzież rozeszła się do klas w pełni uświadomiona czyhających ich zagrożeń.

Gabriela Multan, klasa 3a

„Cyberprzemoc i cyberprzestepczość” – spotkanie uczniów z policjantami.