Fundacja Nasza Ziemia już 25 raz zorganizowała Akcję Sprzątania Świata, której celem było wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z hasłem Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 razy czyściej! Chodziło o nauczenie uczestników lepszego wykorzystywania zasobów znajdujących się w odpadach, poszanowania środowiska, oszczędności energii i wody.

Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli włączyli się w tę akcję, sprzątając 21 września pobocza ulic i las w okolicy budynku szkoły oraz część Parku Goetza (poza ogrodzeniem pałacu). Chętnie segregowali odpady. Postanowili, że sami nie będą śmiecić, co wskazuje na kształtowanie się w ich umysłach wyższej świadomości ekologicznej.

Dbamy o piękno naszej ziemi