Osiemnasty raz brzeski Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców we współpracy z parafią NMP Matki Kościoła i Św. Jakuba Apostoła oraz samorządem gminy i powiatu zorganizował w Brzesku Diecezjalne Święto Chleba.

Ze względu na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchody tegorocznego święta były szczególnie uroczyste, a Mszy św. na Placu Kazimierza Wielkiego przewodniczył ks. infułat Adam Kokoszka.

W tej  mszy św. udział wzięła nasza delegacja ze sztandarem szkoły oraz Pani Dyrektor Halina Podolańska-Nabożny.

Takie święta uczą szacunku dla chleba i pracy tych, dzięki którym chleb powstaje. Uczą też miłości do ojczystej historii i tradycji.

Diecezjalne Święto Chleba – 2 września 2018 r.