Diecezjalne Święto Chleba

Jak co roku w pierwszą niedzielę września na brzeskim Placu Kazimierza odbyły się uroczystości związane z XIV Diecezjalnym Świętem Chleba i Brzeskich Dni Jakubowych. Obchody otworzyła uroczysta Msza św., której przewodniczył Ks. bp Ordynariusz Andrzej Jeż. Podczas homilii ks. Biskup zwrócił uwagę na złożony problem imigracji wojennej i ekonomicznej, z którym boryka się Europa. Pod koniec Mszy św. delegaci przekazali Księdzu Biskupowi do zaakceptowania Statuty Bractwa Jakubowego powstającego w naszej parafii. Po mszy świętej miała miejsce część artystyczna. Występowały ludowe zespoły regionalne „Porąbcoki” z Porąbki Uszewskiej oraz „Łoniowiacy” z Łoniowej. Od godziny 18stej mieszkańcy mogli uczestniczyć w festynie rodzinnym.

Diecezjalne Święto Chleba