Informujemy, że Egzamin Maturalny poprawkowy odbędzie się 22 sierpnia o godzinie 9:00.

Egzamin Maturalny poprawkowy