Piątego września 2017 r., w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, odbyła się uroczysta msza odprawiona w intencji osób, które zginęły w czasie niemieckiego nalotu na pociąg ewakuacyjny na dworcu Brzesko-Słotwina 5 września 1939 roku. Mszę odprawiali proboszcz Kazimierz Grych, ksiądz dziekan Józef Drabik i proboszcz Wojciech Werner.
Po mszy harcmistrz Adam Zydroń odczytał apel poległych, zaś Ewelina Stępień z Miejskiego Ośrodka Kultury recytowała okolicznościowe wiersze. Wartę honorową pod pomnikiem pełnili harcerze z Hufca Brzesko, uroczystości uświetniła Miejska Orkiestra Dęta.
Na zakończenie rocznicowych obchodów samorządowcy z burmistrzem Grzegorzem Wawryką i radnymi na czele, przedstawiciele szkół, organizacji pozarządowych, przedstawiciele stowarzyszeń, kombatanci, komendanci policji i straży pożarnej składali po pomnikiem kwiaty.
Naszą szkołę reprezentowali: pani Dyrektor Halina Podolańska – Nabożny i uczniowie w poczcie sztandarowym: Olga Furman i Grzegorz Piekarz.

Rocznica bombardowania węzła kolejowego Brzesko – Słotwina