Spotkanie profilaktyczne – „Stop dopalaczom”

W dniu 19 października 2015 r. (poniedziałek) uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum wzięli udział w spotkaniu dotyczącym profilaktyki uzależnień. Pracownik PRO-MART przedstawił uczniom, w formie prezentacji multimedialnej i wykładu, zagrożenia, jakie niesie ze sobą używanie narkotyków oraz tzw. dopalaczy. Uczniowie mogli zapoznać się wyglądem narkotyków oraz ich szkodliwym działaniem na ludzki organizm. Spotkanie zakończyła ankieta dotycząca kształtowania postaw asertywnych i sposobu spędzania wolnego czasu.

Spotkanie profilaktyczne – „Stop dopalaczom”