Przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

im. Św. Stanisława BM ze Szczepanowa

Podanie

Oferta edukacyjna 2021/2022

Św. Jan Paweł II

Cieszy mnie fakt, że w Polsce powstaje coraz więcej szkół katolickich. Jest to znak, ze Kościół jest obecny w sposób konkretny w dziedzinie szkolnictwa. Szkoły te należy popierać, stwarzając takie warunki, aby we wspólnocie z całym szkolnictwem w Polsce mogły przysłużyć się wspólnemu dobru społeczeństwa.

Homilia na Mszy św. dla wychowawców i młodzieży | Łowicz 1999