Katolicka Szkoła Podstawowa

Religia Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Ks. mgr Marcin Gazda mgr Gabriela Wawryka
Język angielski
mgr Wioletta Jemioło -Wrona


Katolickie Liceum

Religia Język polski
Ks. dr Marek Jawor
Ks. mgr Marcin Gazda
mgr Jadwiga Podolańska
mgr Monika Wiśniowska-Wątor
Język angielski Język niemiecki
mgr Wioletta Jemioło – Wrona mgr Kornelia Koczwara
mgr Iwona Słowiak
Matematyka Historia/Historia i społeczeństwo
mgr Lucyna Kubas
mgr Ewa Płacheta – Brożek
mgr Karolina Kilian
Wiedza o społeczeństwie Geografia
mgr Karolina Kilian mgr Izabela Brzyk
Biologia Chemia
mgr Józef Kubas mgr Ewa Płacheta – Brożek
Fizyka  Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Marmol mgr Artur Jaszczyński
mgr Szczepan Smoleń
Informatyka Nauczyciel bibliotekarz
mgr Michał Seremak mgr Anna Węgrzyn
Wiedza o kulturze Podstawy przedsiębiorczości
mgr Anna Węgrzyn mgr Krzysztof Osyba
Edukacja dla bezpieczeństwa Elementy Psychologii
mgr Artur Jaszczyński mgr Elżbieta Wojnowicz