Katolickie Gimnazjum

Religia Język polski
Ks. mgr Maciej Biedroń mgr Monika Wiśniowska – Wątor
Język angielski Język niemiecki
mgr Wioletta Jemioło -Wrona mgr Iwona Słowiak
Matematyka Historia
mgr Ewa Płacheta-Brożek mgr Szczepan Smoleń
Wiedza o społeczeństwie Geografia
mgr Szczepan Smoleń mgr Anna Zydroń
Biologia Wdżr
mgr Beata Pajor mgr Beata Pajor
Chemia Fizyka
mgr Beata Pajor
mgr Ewa Płacheta – Brożek
mgr Elżbieta Marmol
Zajęcia artystyczne i techniczne Informatyka
mgr Anna Serwin
mgr Michał Seremak
mgr Michał Seremak
Wychowanie fizyczne Nauczyciel bibliotekarz
mgr Oliwia Łukowicz mgr Bernadeta Zyznawska
Edukacja dla bezpieczeństwa
st. asp. mgr Krystian Bartusiak

Katolickie Liceum

Religia Język polski
Ks. dr Marek Jawor mgr Jadwiga Podolańska
mgr Monika Wiśniowska-Wątor
Język angielski Język niemiecki
mgr Wioletta Jemioło – Wrona mgr Iwona Słowiak
Matematyka Historia/Historia i społeczeństwo
mgr Lucyna Kubas mgr Zbigniew Janik
Wiedza o społeczeństwie Geografia
mgr Szczepan Smoleń mgr Anna Zydroń
Biologia Chemia
mgr Beata Pajor mgr Ewa Płacheta – Brożek
Fizyka  Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Marmol  mgr Oliwia Łukowicz
Informatyka Nauczyciel bibliotekarz
mgr Michał Seremak mgr Bernadeta Zyznawska
Wiedza o kulturze Podstawy przedsiębiorczości
mgr Anna Węgrzyn mgr Anna Zydroń
Edukacja dla bezpieczeństwa Blok przedmiotów policyjnych
st. asp. mgr Krystian Bartusiak st. asp. mgr Krystian Bartusiak