Katolickie Gimnazjum

Religia Język polski
Ks. mgr Stanisław Stachoń mgr Monika Bujak
Język angielski Język niemiecki
mgr Paulina Turska
mgr Wioletta Jemioło -Wrona
mgr Iwona Słowiak
Matematyka Historia
mgr Rafał Góra
mgr Ewa Płacheta-Brożek
mgr Piotr Knaga
dr Magdalena Węgrzyn
Wiedza o społeczeństwie Geografia
dr Magdalena Węgrzyn mgr Anna Zydroń
Biologia Wdżr
mgr Ewelina Grabowska mgr Ewelina Grabowska
Chemia Fizyka
mgr Ewa Płacheta-Brożek mgr Elżbieta Marmol
Zajęcia artystyczne i techniczne Muzyka
mgr Anna Seweryn
mgr Michał Seremak
mgr Bernadeta Zyznawska
Plastyka Informatyka
mgr Anna Serwin mgr Michał Seremak
Wychowanie fizyczne Nauczyciel bibliotekarz
mgr Oliwia Łukowicz
mgr Marek Nesterowicz
mgr Bernadeta Zyznawska
Edukacja dla bezpieczeństwa
st. asp. mgr Grzegorz Matura

Katolickie Liceum

Religia Język polski
Ks. mgr Waldemar Cieśla mgr Jadwiga Podolańska
mgr Monika Wiśniowska-Wątor
Język angielski Język niemiecki
mgr Wioletta Jemioło – Wrona
mgr Paulina Turska
mgr Iwona Słowiak
Matematyka Historia
mgr Lucyna Kubas
mgr Rafał Góra
mgr Piotr Knaga
dr Magdalena Węgrzyn
Wiedza o społeczeństwie Geografia
dr Magdalena Węgrzyn mgr Anna Zydroń
Biologia Chemia
mgr Ewelina Grabowska mgr Ewa Płacheta – Brożek
Fizyka
mgr Elżbieta Marmol
Informatyka Wychowanie fizyczne
mgr Michał Seremak mgr Marek Nesterowicz
mgr Oliwia Łukowicz
Wiedza o kulturze Nauczyciel bibliotekarz
mgr Anna Węgrzyn mgr Bernadeta Zyznawska
Edukacja dla bezpieczeństwa Podstawy przedsiębiorczości
st. asp. mgr Grzegorz Matura dr Magdalena Węgrzyn
Blok przedmiotów medycznych Blok przedmiotów policyjnych
mgr Ewelina Grabowska st. asp. mgr Grzegorz Matura
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Ewelina Grabowska