Katolickie Liceum

Religia Język polski
Ks. mgr Marcin Gazda mgr Halina Podolańska-Nabożny

mgr Jadwiga Podolańska

mgr Jadwiga Zaczyńska

Język angielski Język niemiecki
mgr Wioletta Jemioło – Wrona mgr Kornelia Koczwara
Matematyka Historia/Historia i społeczeństwo
mgr Michał Jemioło
mgr Ewa Płacheta – Brożek
mgr Artur Zachara
Wiedza o społeczeństwie Geografia
mgr Artur Zachara mgr Izabela Brzyk
Biologia Chemia
mgr Joanna Biel mgr Ewa Płacheta – Brożek
Fizyka  Wychowanie fizyczne
mgr Jolanta Sulma mgr Szczepan Smoleń
Informatyka Nauczyciel bibliotekarz
mgr Rafał Góra mgr Anna Węgrzyn
Plastyka Podstawy przedsiębiorczości /Ekonomia w praktyce
mgr Anna Węgrzyn mgr Krzysztof Osyba
Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmioty policyjne
mgr Krystian Bartusiak mgr Krystian Bartusiak