Tegoroczny Dzień Papieski przebiegał pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Już od rana 8 października wolontariusze z rożnych szkół i parafii ubrani w żółte chusty kwestowali na ulicach naszego miasta. Była to zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która później przekazuje je w formie stypendiów przeznaczonych na kształcenie bardzo zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.
Z naszej szkoły w zbiórce brali udział: Zuzanna Biel i Agnieszka Marmol z klasy I a, Klaudia Sowa z II a, Olga Furman z III a oraz Wiktoria Czernecka i Jan Łazowski z II g. Zebrali sporą sumę – 1172 zł i1,5 euro. Rekordzistką była Olga, której udało się zebrać 400 zł.
Serdecznie Im dziękujemy.

Dzień papieski
Tagi: