Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Brzesku

Przyłączając się do wspólnoty szkolnej zgadzam się na respektowanie zasad zgodnych z normami etyki chrześcijańskiej, dobrego Polaka i obywatela.

Zobowiązuję się do:

  • poszanowania symboli szkoły, dbania o jej dobre imię i wzbogacania jej tradycji,
  • sumienności, koncentracji uwagi, dbania o dobrą atmosferę w szkole,
  • uczciwego postępowania i zdecydowanego reagowania na zło,
  • pielęgnowania kultury słowa,
  • przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności,
  • unikania tego, co jest zagrożeniem dla zdrowia i wolności człowieka,
  • szacunku dla tradycji narodowej i odpowiedzialności za bycie Polakiem.
Skip to content