19 grudnia jury w składzie: p. dyrektor mgr Halina Podolańska-Nabożny, ks. dr Marek Jawor. W czasie przeglądu klas jurorzy dokonali oceny dekoracji i podsumowania tego konkursu.

A oto wyniki:

Klasa 1a – elegancja i smak

Klasa 2a – bajka

Klasa 3a – eklektyzm

Klasa 3g – artyzm

Klasa 2p – jak z baśni

Jury stwierdziło, że w każdej sali znalazł odbicie duch wychowawcy, a przy tym dekoracje są tak piękne, że wszyscy otrzymali jednakowe nagrody, które zostaną wręczone na uroczystości wigilijnej.