Dyrekcja Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku
im. św. Stanisława BM ze Szczepanowa ogłasza nabór do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

Informacje udzielane są telefonicznie – 146862001.