13.04.2022 roku, czyli w ostatnim dniu nauki przed wielkanocną przerwą świąteczną, uczniowie klasy 1ap przedstawili program artystyczny, który wprowadził nas w nastrój Świąt Wielkanocnych.      Młodzież zaprezentowała poetycki scenariusz pt. Zatrzymaj się. Oto obok Ciebie jest inny człowiek. Uczniowie postanowili zmusić widzów do postawienia sobie kilku pytań, m. in. pytania o sens życia i istotę człowieczeństwa. Na zakończenie artyści złożyli wszystkim obecnym na uroczystości: dyrekcji, zaproszonym gościom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz jej uczniom życzenia radości, pokoju serca oraz pomyślnego pokonywania trudności, które niesie codzienne życie.