Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Brzesku

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna”, finansowany  ze środków  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Z inicjatywą realizacji projektu w naszej szkole wystąpiła pani Bożena Malaga-Wrona prezes Stowarzyszenia Vesna oraz Pani Maria Babicz prezes Stowarzyszenia Wspierania Młodzieży Wzrastanie.

Szkolenia w ramach projektu  rozpoczęły się już w maju dla dwóch 10-osobowych grup uczniów. W sumie każdy uczeń wziął udział w 9 warsztatach.

Celem projektu była popularyzacja wolontariatu oraz stworzenie warunków do realizacji młodzieżowych inicjatyw, dzięki którym uczniowie rozwinęli swoją wiedzę oraz zaangażowanie w działania społeczne, rozwój aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości.

Zrealizowane zostały następujące formy działań:

  • 6 szkoleń dotyczących tematyki „Wolontariat jako budowanie ścieżki kariery”
  • 3 „Młodzieżowe Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego” dotyczące tworzenia i realizacji inicjatyw lokalnych

9.10.2019r. odbył się Dzień Wolontariatu, będący pierwszą częścią podsumowania zrealizowanych do tej pory działań, zaprezentowania inicjatyw uczniowskich oraz integracji środowiska szkolnego poprzez zabawę i animację.

Dnia 17.10.2019r. uczestnicy wyruszą na dwudniową podróż po lokalnym rynku pracy, podczas której uczniowie poznają lokalnych przedsiębiorców, którzy oddziałują na lokalny rynek pracy. Ciekawym elementem projektu był konkurs dla uczniów zatytułowany – „Najlepsza inicjatywa lokalna”, który zakłada opracowanie pomysłu, który wpisze się w potrzeby lokalnej społeczności lub społeczności szkoły. „Uwolnić Garbatkę” to projekt który zdobył pierwsze miejsce. Lider Riccardo, oraz członkowie grupy zostali nagrodzeni.

Skip to content