Odpowiedzialność karna nieletnich. Zagrożenia w sieci. Stop uzależnieniom. Oto tematyka prelekcji aspiranta sztabowego Mirosława Pysno przedstawiona na spotkaniu z młodzieżą naszej szkoły w dniu 21 października 2019 r.