Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Brzesku

7 grudnia na terenie Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyło się wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024. Wśród laureatów znalazła się Róża Zyznawska uczennica naszej szkoły, która obecnie  uczęszcza do drugiej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku. Stypendium Prezesa Rady Ministrów to wyróżnienie, które otrzymuje osoba, która w poprzednim roku szkolnym spełniła kilka warunków, m. in. uzyskała promocję z wyróżnieniem, a jej średnia ocen była najwyższa w całej szkole.

Gratulujemy Róży wyników w nauce i życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów.

Skip to content