29 marca 2022 rw Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów  Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie. Dyplomy wręczała Pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty gratulując Uczniom, ich Rodzicom, Nauczycielom i Dyrektorom szkół.

   Naszą szkołę reprezentowały 2 stypendystki Aleksandra Kubies uczennica klasy trzeciej (po gimnazjum), która osiągnęła najwyższą średnią na koniec drugiej klasy –5,44 i Amelia Mrożek uczennica klasy trzeciej (po szkole podstawowej), która w klasie drugiej osiągnęła średnią 5,31.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczennic i serdecznie im gratulujemy.