13 listopada 2018 w naszej szkole gościliśmy podróżnika, który w sposób bardzo ciekawy opowiadał o dalekiej Islandii. Przybliżył historię tego  kraju, ukazał krainy geograficzne oraz codzienne życie mieszkańców. Okazało się, że wiele Polaków przybyło w ostatnich latach do Islandii, aby tam mieszkać i pracować. Swoje opowieści podróżnik ilustrował ciekawymi slajdami.