W tym roku środa popielcowa przypadła na 2.03. Cała społeczność  uczniowska, nauczyciele i  pracownicy szkoły zgromadzili się w auli, gdzie w tym dniu Najświętszą Ofiarę celebrował po raz pierwszy u nas ks. Krzysztof Romański. Posypał nam głowy popiołem, a później wygłosił krótką, ale  dającą do myślenia homilię. Mszę św. przeżyliśmy w nastroju zadumy i refleksji.