Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Brzesku

3 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, w szkole zorganizowano Konkurs najpiękniejszego czytania utworów klasyków polskich: M. Dąbrowskiej, M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, B. Prusa, H. Sienkiewicza, Wł. St. Reymonta, St. Żeromskiego. Konkurs cieszył się dużą popularnością, wzięło w nim udział 11 uczniów. Najpiękniej czytali i zdobyli I miejsce: Sophia Arif z 3ap i Szymon Bryśkiewicz z 3a. Drugie miejsce zajęły Victoria Chojecka i Anna Chojecka z 3ap, a trzecie miejsce Aleksandra Kubies z IIIa i Filip Kukla z Iap.
Taki konkurs jest doskonałą okazją do lepszego poznania naszego dziedzictwa narodowego i zachęcania do wzmożonego czytania.

Skip to content