Szkoła to miejsce, które po pierwsze kojarzy się z nauką, zdobywaniem wiedzy, poszerzaniem swoich umiejętności i bez wątpienia, każdy kto tak myśli ma rację. Nie można jednak powiedzieć, że jest to jedyne zadanie szkoły, a już na pewno nie szkoły katolickiej. W tym roku szkolnym młodzież naszego Liceum wraz z Dyrekcją, katechetami i nauczycielami wzięła udział w różnych akcjach wolontariatu.

We wrześniu oddział Caritas parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku organizował zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących z naszego miasta zatytułowaną Kromka chleba dla sąsiada. Kilku uczniów Katolickiego Liceum wspólnie z gronem pedagogicznym włączyło się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli udało się zebrać łącznie 283,5 kg żywności.

Kolejnym dziełem miłosierdzia były odwiedziny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brzesku prowadzonym przez Zgromadzanie Sióstr Służebniczek NMP. Dzięki życzliwości naszych Sióstr uczniowie naszej szkoły mogli poznać ten wyjątkowy Dom. Przy tej okazji, z własnej inicjatywy, podarowali mieszkańcom słodkie prezenty. Kolejna wizyta połączona była z zabawą andrzejkową, gdzie mogliśmy wspólnie spędzić czas na dobrej zabawie. Wierzymy, że nasza współpraca, będzie owocowała w kolejne spotkania i wspólne inicjatywy.

Pomoc naszych uczniów nie ograniczyła się jedynie do granic naszego miasta, ale sięgnęła aż na krańce świata. Niektórzy podopieczni Liceum Katolickiego włączyli się w coroczną akcję kolędników misyjnych przeprowadzoną przez naszą parafię. Dzięki misyjnemu zaangażowaniu wielu osób, wśród nich także uczniów naszej szkoły, udało się osiągnąć rekordową liczbę kolędników. 26 grudnia siedemnaście grup kolędniczych wyruszyło do prawie 350 rodzin naszej parafii. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli zebrano prawie 8500 zł. Ofiary przeznaczone zostały na realizację różnych projektów misyjnych prowadzonych przez naszą diecezję. Liczymy, że w kolejnym roku nasza szkoła zaangażuje się z niemniejszym entuzjazmem.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 był bardzo pracowity, nie tylko w naukowe zmagania, ale także w różne dzieła charytatywne. Bardzo serdecznie dziękuję Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom, Rodzicom oraz uczniom naszej szkoły za wszelkie zaangażowanie w różne formy krzewienia miłości chrześcijańskiej. Liczymy, że drugi semestr będzie równie bogaty w różne dzieła wolontariatu.

Ks. Marcin Gazda
Katecheta Szkoły Katolickiej w Brzesku