24 września 2019 roku uczniowie klasy III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku uczestniczyli w XIX Forum Młodzieży Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem: „Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują
w miłości!”. Myślą przewodnią były więc słowa zaczerpnięte z Pierwszego Listu do Koryntian św Pawła. Pierwsza część spotkania rozpoczęła się w Auli ojca Augustyna Kordeckiego. Ks. dr Wojciech Węgrzyniak zwrócił się do młodzieży słowami Jana Pawła II, mówiąc:

„Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie uniesiecie”.

W trakcie swojego wystąpienia ksiądz prelegent podkreślał znaczenie prawdy w życiu człowieka. Zachęcał młodych ludzi, by odrzucili kłamstwo, ale równocześnie przypominał, że „szczerość musi być opakowana wielką serdecznością”. Program Forum był bardzo urozmaicony. Wśród zaproszonych gości byli także aktorzy teatralni i filmowych – Dominika i Michała Chorosińscy. Znana wszystkim para opowiadała o początkach swojej znajomości, życiu rodzinnym, a także o kryzysie w małżeństwie. Na spotkaniu obecny był także zespół Projekt Fausystem z Aleksandrą Nykiel, która wystąpiła w konkursu Debiutów podczas tegorocznego Festiwalu w Opolu i została wyróżniona Nagrodą Publiczności.  Po adoracji Najświętszego Sakramentu uczestnicy Forum udali się do Bazyliki Jasnogórskiej na Mszę świętą, której przewodniczył ks bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich. Zaproponował on uczniom, by w centrum swojego życia zawsze stawiali Chrystusa. „Chciejcie oprzeć swoje życie na Słowie Boga” – zachęcał. Na zakończenie Eucharystii złożono Akt Zawierzenia Szkolnictwa Katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski.   Na koniec nadszedł czas na indywidualną modlitwę w Kaplicy Cudownego Obrazu. Młodzież mogła tu w spokoju i ciszy zanieść swoje prośby do Matki Bożej. Spotkanie było wspaniałą okazją, nie tylko do integracji, ale przede wszystkim do umocnienia wiary.