W konkursie wzięło udział 12 osób ze wszystkich klas szkoły.

10.12 – I etap  to test wyboru – do kolejnego przeszło 8 osób.

13.12 – II etap zawierał pytania rzeczowe. Odpowiedzi potwierdzały stopień znajomości zagadnień.

Wyniki konkursu:

I miejsce Filip Kukla – klasa 1ap

II miejsce Anna i Victoria Chojeckie – klasa 3ap

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Nagrody zostaną wręczone na uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy księdzu Krzysztofowi Romańskiemu za wsparcie finansowe przy zakupie nagród.