6 grudnia jak nakazuje tradycja chodził po szkole św. Mikołaj i roznosił prezenty.