12 uczniów wzięło udział w konkursie Moja Mała Ojczyzna – Przyroda wokół mnie. Wszystkie zdjęcia były piękne, przedstawiały nietuzinkowe ujęcia przyrody. Prace konkursowe  ozdobiły aulę i zostały wyeksponowane podczas uroczystości z okazji 11 listopada. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła  praca Bartka Kornasia z klasy 3a.

   Uczestnikom zostaną wręczone nagrody podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.